Porträtt Lena
foto:Peter Lloyd

LENA SELANDER  Född i Stockholm. Sedan länge bosatt i Göteborg. Efter gymnasiet och ett förvirrat år på universitetet, kunde jag börja som lärling på Stadsteaternsdekorverkstad.Sedan rullade det på. Teater och film stod i fokus. Måleriet fick vänta. Men nu har jag ändrat bana.
Sedan 2010 ägnar jag mig uteslutande åt oljemåleri och att förfina och fördjupa mina uttryck.

Mina målningar karaktäriseras av ett samspel mellan abstrakta element i starka färger som ställs i kontrast mot fotorealistiska skildringar. Motiven hämtar jag ofta från scener ur barndomen och resultatet är mångbottnade bilder som ska beröra och väcka betraktarens egna minnen till liv. Lager och lämningar av teaterns rum och filmens
skärpa. Skikt av olika sanningar och motstridiga berättelser, en inbjudan till dialog kring dåtid, samtid och hur vi som individer har blivit de vi är idag.

Medlem i KRO, BUS och Scenografföreningen, Teaterförbundet.

 

In English:

Lena S, was born in Stockholm but has lived in Gothenburg for many years. After high school and a ”confused” year at university she began an apprenticeship at City Theatre scenery workshop.  From there her career moved forward, with a focus on theatre and film set design.  Painting had to wait.  But now she has changed track.
Since 2010, she has devoted herself solely to oil painting, polishing and developing her way of expression.
”My art is characterized by a bringing together of abstract elements in strong color tones contrasted against photorealistic portrayals,” she writes. ”I often draw my motifs from childhood scenes resulting in many-layered pictures that can re-awaken the observer’s own memories.
”Layers and traces come from theatre’s space and film’s precision, conditioned by different truths and contradictory narratives with an invitation to dialogue about the past and present and how we, as individuals, have become who we today.”

Member of KRO, BUS, Association of Set Designers and Swedish Actor’s Equity.