Om Lena

Född i Stockholm. Sedan länge bosatt i GöteborgLena 2012-1
Efter gymnasiet och ett förvirrat år på universitetet,
kunde jag börja som lärling på Stadsteaterns
dekorverkstad.
Sedan rullade det på. Teater och film stod i fokus.
Måleriet fick vänta. Men nu har jag ändrat
bana.Sedan 2010 ägnar jag mig uteslutande åt
oljemåleri och att förfina och fördjupa mina
uttryck.
Mina målningar karaktäriseras av ett samspel mellan
abstrakta element i starka färger som ställs i
kontrast mot fotorealistiska skildringar. Motiven
hämtar jag ofta från scener ur barndomen och
resultatet är mångbottnade bilder som ska beröra
och väcka betraktarens egna minnen till liv.
Lager och lämningar av teaterns rum och filmens
skärpa.
Skikt av olika sanningar och motstridiga berättelser,
en inbjudan till dialog kring dåtid, samtid och
hur vi som individer har blivit de vi är idag.

Medlem i KRO, BUS och Scenografföreningen, Teaterförbundet.

Born in Stockholm. Since a long time resident of Gothenburg.
After high school and a confused year at university, I
was able to start as an apprentice at the City Theatre
decorating workshop.
Since it went on. Theatre and film were my focus.
Painting had to wait. But now I have changed my path.
Since 2010 I devote myself exclusively to oil painting
and to refine and deepen my expression.
My paintings are characterized by an interplay between
the abstract elements in bright colors which is
contrasted with photorealistic depictions. The motives
often derrive from scenes of childhood and the result is
multi-layered images to touch and arouse the viewer’s
own memories.
Impressions and remnants of the theater room and the
film’s focus.
Layers of different truths and conflicting stories, an
invitation to dialogue about past, present, and how we
as individuals have become who we are today.

Filmscenografi

Teaterscenografi

Tidigare utställningar